Suomalaisarkkitehdin suunnittelema puurakenteinen koulu valmistui Pariisiin

Tuhannen oppilaan puurakenteinen koulukeskus on valmistunut Pariisin lähistöllä sijaitsevaan Limeill-Brevannes kaupunkiin. 9500 kerrosneliömetrin suuruisessa koulukeskuksessa on kolme esikoulu-päiväkotia ja kaksi peruskoulua. Ranskan suurimman puurakenteisen koulukeskuksen suunnittelivat ranskalainen arkkitehti Veronique Klimine ja nykyisin Grenoblessa työskentelevä suomalainen arkkitehti Olavi Koponen ensimmäisenä yhteisenä työnään.

Koulukeskuksen rakentaminen puusta oli Koposen mukaan kaupungin johdon vaatimus. Julkinen puurakentaminen on Ranskassa kasvussa, mikä liittyy keskusteluun ilmastomuutoksen hillinnästä, rakentamisen energiatehokkuudesta ja rakentamisen päästöistä. Koulukeskuksen rakentajan mukaan puurakentamisen kilpailukyky perustuu perinteiseen rakentamiseen verrattuna lyhyempään puuelementtien asennusaikaan paikan päällä. Koulurakennuksen maamerkkinä on korkea kolmiomainen torni, jossa on suomalaisen kuvataitelijan Lauri Ahlgrenin työ Merenneito ja muste-kala.

Koulukeskuksen tilaajana kaupunki asetti tavoitteeksi vähintään nollaenergiatalon ja optioksi plustasoisen energiarakennuksen, joka tuottaisi itse yli oman energiatarpeen. Näin myös tapahtui, talosta valmistui plusenergiatalo. Pasteur Leimeil-Brevannes koulukeskus on toteutettu "conception-construction"- menetelmällä, jossa kilpailijat tarjoavat suunnitelmat ja rakentamisen kiinteällä hinnalla. Arkkitehtitoimistolla on tarjouksesta kokonaisvastuu.

Olavi Koposen mukaan kaupungin johdolla oli alusta alkaen keskeinen rooli ja vaikutus koulurakennuksen toteuttamiseen puurakenteisena.

- Pormestari halusi puuta rakentamiseen ja puun käyttö ilmaistiin jo kilpailun julkistamisen vaiheessa, kertoo Koponen. Ranskassa rakentamisen energiatehokkuus ja ekologisuus ovat vahvasti mukana julkisessa rakentamisessa. Muiden kilpailuun osallistuneiden toimistojen perusrakenteena oli betoni, kun me lähdimme puun käytöstä rakennuksen rakenneosista alkaen, muistuttaa
Koponen.

- Työ tehtiin todella kiireisessä aikataulussa, joka edellytti nopeaa päätöksentekoa koko ajan. Jos toimisto oli myöhässä, työmaalla päätettiin, kuvailee Koponen. Meidän vaativa ja keskeinen tehtävä arkkitehteinä oli koordinoida insinöörien ja muiden määräysten vaateet yhteen ja yhdistää ne rakennukseen toteutettavalla tavalla.

Rakentaminen toteutettiin vuodessa

Koulukohteen suunnittelukilpailu järjestettiin tammi-helmikussa 2011, ratkaistiin saman vuoden huhtikuussa ja työt alkoivat toukokuussa. Koulukeskus valmistui luovutukseen ensimmäisten kolmen koulun osalta syyskuussa 2012 ja kaksi muuta marraskuussa 2012. Suunnittelun alkamisesta rakennuksen valmistumiseen kesti 18 kuukautta.

Koulurakennus on 2-3 kerroksinen ja rakennuksen kaikki ontelolaattaelementit tuotiin paikalleen valmiina asennettaviksi. Saksalainen Holzbau Amann GMBH oli rakennuksen puuosa- ja järjestelmätoimittaja, joka oli myös pääurakoitsijana hankkeessa. Rakennusliike omistaa myös Lignotrend- puuosatuotannon.

- Kaikkein vaativinta tässä projektissa oli sen lyhyt rakentamisen aika, sanoo projektipäällikkö Tobias Doebele Holzbau Amann GmbH yhtiöstä. Vuoden aikana toteutimme arkkitehtisuunnitelman pohjalta kaikki tekniset rakenneratkaisut sekä äänieristyksen ja saimme eri urakoitsijat toimimaan yhteen ensin teknisellä tasolla ennen rakentamista ja sitten rakentamisen aikana paikan päällä.

Puuelementtien valmistaminen lyhyessä ajassa oli Doebelen mukaan haasteellista, mutta se ratkaistiin tekemällä kahta, kolmea vuoroa päivässä. Puuosakuljetusten järjestäminen Saksassa sijaitsevalta tehtaalta rakennuspaikalle oli haasteellista.

- Halusimme saada elementit paikalle aina oikeassa ajassa, jotta ne voitiin asentaa paikoilleen suoraan kuormasta. Kun toista autoa lastattiin, niin toinen oli tien päällä, vältimme niin kuljetuskaluston kuin asentajienkin luppoajan, kuvailee Doebele rakentamisen logistiikan haasteita.

Työn painopiste esivalmistuksessa

Koulukeskus on kooltaan 9500 kerrosneliömetriä, 100 x 150 metriä ja se on suurin puurakenteinen useita kouluja käsittävä rakennus Ranskassa. Toteutuneessa ratkaisussa on betonia käytetty vain niissä kohdissa, missä rakennus on osittain maata vasten sekä hissikuluissa. Muuten rakennus on puurakenteinen, väli- ja yläpohjat ovat Lignotrend puuelementtejä. Elementeissä on massiivipuinen perusrakenne ja puutavarasta tehty ontelolaatta, johon asennettiin talotekniikkaa, sähkö- ja internetyhteydet. Maksimissaan koulukeskuksen puuelementtien jänneväli on yhdeksän metriä. Välipohjissa on käytetty äänieristyksen turvaavan massan saamiseksi betonivalua ja hiekkaa. Julkisivu on antigraffitipinnoitteella käsiteltyä lehtikuusta.

- Tämänkaltaisen rakentamisen kilpailukyky ja etu perustuvat nimenomaan lyhyempään puuelementtien asennusaikaan paikan päällä verrattuna perinteiseen tiili- tai betonirakentamiseen. Työn painospiste puuelementtirakentamisessa siirtyy tehtaaseen ja teolliseen esivalmistukseen, sanoo Tobias Doebele.

- Tämä edellyttää että tekniset yksityiskohdat ja muut kysymykset on ratkaistu arkkitehtien ja aliurakoitsijoiden kanssa ennen elementtien ja varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Iso muutos meneillään rakentamisessa

Ranskassa käydään keskustelua ilmastomuutoksen hillinnästä, rakentamisen energiatehokkuudesta ja päästöistä. Koponen uskoo, että odotettavissa on iso rakenteellinen muutos rakentamiseen, kun EU säädökset energiatehokkuudesta tulevat kaikessa laajuudessaan voimaan.

- Nyt kun uudessa Ranskan hallituksessa ympäristö- ja asuntoministerin tehtäviä hoitaa sama ministeri, odotetaan, että ympäristöarvot tullaan ottamaan entistä vahvemmin esiin rakentamisessa, uskoo Koponen.

Suuret rakennusliikkeet ovat Ranskassa perinteisesti betonirakentajia, jotka ostavat puurakentamisen osaamista ja puusepäntuotteita ulkopuolelta. Tähän asti puurakentaminen on ollut vallitsevaa pientaloissa ja kouluissa. Myös urheiluhalleissa ja päiväkodeissa on käytetty paljon puuta varsinkin Ranskan alppialueilla, missä puurakentamisella on pitkät perinteet. Nyt puurakentaminen on tulossa myös kerrostaloihin.

- Energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkikeskustelu lisäävät puurakentamista tulevaisuudessa, mikä on suuri strateginen linjaus, uskoo Koponen. Rakentamisen ympäristövaikutukset, energiatehokkuusnormit ja betonin nouseva hinta johtavat siihen, että puurakentamisella ostetaan tilaa toisaalla betonirakentamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen rakennusliikkeen on tuotettava tietty määrä vähäpäästöistä ja energiatehokasta rakentamista, jos ne haluavat jatkaa vanhalla betoni-rakentamisen tiellä.

Koponen muistuttaa, että puurakentamisessa täytyy rakenteet suojata säältä hyvin rakentamisen aikana. - Betonirakentamisessa on saatu aikaan paljon isoja vaurioita, kun betonirakenteet kostuivat. Rakennustyömaa joudutaan puurakentamisessa organisoimaan paremmin, mutta siitä rakentamisen nopeudesta ja keveydestä hyötyvät kaikki.

Puurakentaminen laajenee kerrostalotuotantoon

- Meille puurakentaminen on itsestään selvää, koska olemme puuseppiä ja tulemme metsäalueelta. Puurakentaminen ei ole mikään ideologinen asia, vaan normaalia meille, sanoo Tobias Doeble.

- Puurakentaminen on selvässä kasvussa ja kasvu kohdistuu tulevaisuudessa erityisesti puukerrostaloihin ja toisaalta arkkitehtonisesti monimuotoiseen julkisiin rakentamiseen kuten toteuttamamme Pompidue-keskus Metzissä on.

Yhtiö on rakentanut Pompidou-keskuksen lisäksi mm. muotitalo Hermeksen Pariisin näyttelytilan, joissa on käytetty vaativia taivutettuja liimapuurakenteita.

- Hermes-projekti oli enemmän sisustamista kuin varsinaista puurakentamista. Puun käyttö näyttelytilojen ja myymälöiden hyllyissä, pöydissä ja portaissa on osa luxusmerkin menua ja tässä kohteessa sitä käytettiin tavanomaista enemmän.

Puurakentamisen osaamisesta arkkitehtitoimiston käyntikortti

Grenoblessa toimivan r2k-architects-toimiston partneri, arkkitehti Veronique Klimine kertoo, että Ranskassa asenne on kääntynyt puurakentamiselle myönteiseksi. Toimisto on suunnitellut puurakenteisen koulun ja urheiluhallin Grenobleen, jossa halutaan rakentaa enemmän puusta. Klimine harmittelee, ettei Grenoblen alueella ole puuosateollisuutta tai puurakentamisen järjestelmätoimittajia. Rakentamisessa käytettävä puutavara ja puurakentamisen järjestelmät tuodaan Saksasta. Rakenneosasuunnitteluun puuinsinöörin palvelut toimisto ostaa alihankintana.

- Haluan kehittää toimistolle puurakentamisen imagon ja viestiä puurakentamisen osaamista, sanoo Klimine. Puurakentamisen osaamista voi käyttää arkkitehtitoimiston käyntikorttina. Kun puurakentamisen markkinoilla ei toimi Ranskassa montaa arkkitehtitoimistoa, uusi koulukeskus toimii meille hyvänä referenssinä konseptuaalisesta arkkitehtuurista. Koemme olevamme nyt uskottavia toimijoita puurakentamisessa, vakuuttaa Klimine.

- Lopputulos teki toimiston itsetunnolle hyvää. Kun rima asetettiin alusta alkaen korkealle ja emme flopanneet, se oli meille iso juttu. Meidän uskottavuus puurakentajana vahvistui, arvioi Koponen.

Puurakentamisen kasvun mahdollisuuksia nähdään Ranskassa esimerkiksi sosiaalisessa asuntotuotannossa, jossa kunta antaa tontin ja hankkeelle saadaan julkinen rahoitus. Samassa talossa voi olla sosiaalista tuotantoa, vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja. Näissä tilaaja, esimerkiksi kunta voi asettaa tason, minkä verran on rakennuksissa oltava puuta.

 

 

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Olavi Koponen, arkkitehti, +358 405000668, olavi.koponen@r2k-architecte.com
Tobias Doeble, dipl.ins, +49 7755 920118, t.doeble@holzbau-amann.de