Hupisaarten kesäteatteri

Kohteen suunnittelu käynnistyi vuonna 2013 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun pohjalta. Keskeinen kaupunkikuvallinen erityispiirre suunnittelussa on ollut rakennuksen asema osana puistoa. Tekemällä ratkaisusta mahdollisimman avoin on pyritty tarjoamaan spontaani kohtaamispaikka luonnonkauniin alueen keskelle. Avoimuus palvelee myös monikäyttöisyyttä, ja alueen toiminta hakee muotonsa tulevina vuosina.

Suunnittelussa katoksen erityinen muoto, tarkka sovitus laserkeilatun puuston ja herkkien puronvarsien ehdoilla sekä toiminnallisestikin perustellut suuret jännevälit ja ulokkeet ovat asettaneet haasteita niin arkkitehti- kuin rakennesuunnittelulle. Liimapuurakenne perustuu neljään toisiinsa nähden epäsymmetrisesti ja epäkeskisesti sijoittuvaan mastopilariin ja kennomaiseen ristikkäispalkistoon.

Rakenne muodostaa arkkitehtonisesti kokonaisuuden merkittävimmän aiheen. Palkistoon on tehty ripustuspisteitä avoimeksi, kattavaksi järjestelmäksi joustavuuden nimissä. Pääasiallinen materiaali on vaalea, kuultokäsitelty liimapuu.

Tapahtumien tukitilat on katokseen nähden kontrastisesti sijoitettu harkkomaiseen, matalaan ja tummaan tukirakennukseen, joka on osittain katoksen alla. Alueella esiintyneen ilkivallan vuoksi rakennus suojautuu tapahtumien välillä siirreltävin liukuoviseinäkkein umpinaiseksi laatikoksi.

Tukirakennus on kennotiilirunkoinen ja verhottu pääasiassa uritetulla sementtikuitulevyllä. Sen rooli kokonaisuudessa on rauhallisen taustan ja toiminnallisten edellytysten luominen.

Katoksen alle sijoittuu myös maarakenteena tehty näyttämökoroke johon tukirakennuksessa sijaitsevat tausta- ja varastotilat liittyvät. Katoksen alle jatkuvan ulkoalueen suunnittelu pintakäsittelyineen on ollut kokonaisuuden kannalta merkittävä tehtävä, ja tuonut maisemasuunnittelulle hankkeessa erityisen roolin.

Lyhyesti
Sijainti: 
Hupisaaret, Oulu
Rakennuttaja/Tilaaja: 
Oulun Tilakeskus
Koko: 
Tukirakennus 185 brm2, katoksen ala 820 m2
Rakennesuunnittelu: 
Insinööritoimisto Asko Keronen
Erikoissuunnittelu: 
Sähkö- & LVI suunnittelu: Sweco, Maisemasuunnittelu: VSU maisema-arkkitehdit Oy
Urakoitsija: 
Manra Oy, Puuosien toimittaja: Versowood Oy