Haltiaa ympäröivät suomalaisen luonnon tunnusmerkit: peruskallio, järvi ja metsä. Luontokeskus sijaitsee Nuuksion kansallispuiston laidalla, 30 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Se tarjoaa näyttelyitä, ravintola- ja kokouspalveluja sekä tietoa luonnon merkityksestä suomalaiselle kulttuurille ja taloudelle.

Rinteessä olevan rakennuksen jokaiseen kerrokseen on yh­teys maantasosta. Pohjaker­roksessa ovat opetustilat, kes­kikerroksessa pääsisäänkäynti vastaanottoineen ja päänäyttelytilat. Ylim­mässä kerroksessa on ravintola. Vinolattiai­nen auditorio yhdistää kaksi ylintä kerrosta.

Rakennuksen pohjoissivu on istutettu jyrkkään kallioon. Eteläsivulla sisätilat jatku­vat koko seinän levyiselle parvekkeelle, josta aukeaa näkymä Nuuksion järvimaisemaan. Pitkä parveke suojaa sisätiloja lämpenemi­seltä. Muilla sivuilla kaareva puuseinä kätkee taakseen näyttelytilat.

Tilat ovat monikäyttöisiä, muunneltavia ja joustavia. Luontoystävälliset ratkaisut olivat suunnittelun lähtökohta. Rakennus käyttää sekä maa- että aurinkolämpöä. Viherkatolla on aurinkokeräimiä ja -paneeleja.

Betonisen pohjakerroksen yläpuoliset ra­kenteet on tehty ristiinliimatuista puulevyistä (CLT). Väli- ja yläpohja- sekä seinäelementit on asennettu esivalmistettuina. Ulkoverhous on vesilasikyllästettyä kuusta kuultokäsitelty­nä. Sisäpinnat ovat öljyvahalla kuullotettua, hienosahattua lautaa tai clt-levyä. Lattia on lakattua saarnilautaa.

Haltian ulkohahmossa pehmeä kaareutuva muoto kohtaa rationaalisen suorakulmaisuu­den. Rakennus esittelee monia puurakenta­misen muotoja: puusepäntaitoa sekä suora­viivaista puuelementtiasennusta yhdistettynä paikalla rakentamiseen. Perinteiset rakenta­mistavat yhdistyvät teolliseen puurakenta­miseen. Toukokuussa auenneeseen luonto­keskukseen odotetaan vuosittain 200 000 vierasta.

Puupalkinto 2013

Lyhyesti
Sijainti: 
Nuuksio, Espoo
Rakennuttaja/Tilaaja: 
Nuuksiokeskus Oy
Koko: 
3 534 m2
Rakennesuunnittelu: 
Insinööritoimisto Tanskanen Oy
Urakoitsija: 
YIT Rakennus Oy