Villa Nuotta on nykyaikaisilla mukavuuksilla varustettu, kahdelle aikuiselle suunniteltu, ympärivuotinen huvila. Siellä vietetään vapaa-aikaa kaksin tai yhdessä ystävien kanssa sekä tehdään satunnaisesti etätöitä.

Maasto ja näkymät antoivat suuntaviivat rakennukselle. Se sulkee kainaloonsa aurinkoisen sisääntulopihan. Järvinäkymä avautuu koko rakennuksen leveydeltä vasta sisätilasta. Kulutusherkän aluskasvillisuuden suojelemiseksi ihmisen jalanjälki rajattiin mahdollisimman pieneksi.

Rakennus sijaitsee Kerimäen Herttuansaaren korkealla pohjoisrannalla. Alue on Saimaan saaristossa poikkeuksellisen kallioinen ja karu. Puruveden rantaan jyrkästi viettävän tontin itäosassa on matalia, nuotanvetoon soveltuvia kallioita, länsireunassa ryteikköä ja siellä täällä on isoja kiviröykkiöitä. Ylempänä rannasta kallio ja kivet ovat peittyneet sammaleella ja jäkälällä; maasto on karuudessaan kaunis.

Tontin jakaa pohjois-eteläsuunnassa korkea kallioharjanne. Kallion laelta, puiden takaa, aukeaa avara näkymä suurelle selälle, joka on Natura-aluetta.

Korkeuksiltaan ja näkymiltään vaihteleva yläkerta koostuu toisiinsa limittyvistä sisä- ja ulkotiloista. Suojatulle terassille ulottuvat horisonttiin painuvan auringon säteet kallioharjan takaa. Sauna ja vierashuone liittyvät maantasoon alarinteen puolella. Kymmeniä metrejä alempana, rantaviivan tuntumassa on paikka kesäsaunalle.

Näkyvät rakenteet ovat pääosin liimapuuta, jonka liitoksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Julkisivut ovat pääosaltaan tummaksi käsiteltyä sahalautaa ja rakenteet puunväriseksi sävytettyjä. Sisätiloissa on käytetty kuultokäsiteltyä, höylättyä mäntyä ja koivua. Saunan pinnat ovat tervaleppää.

Huolellisesta toteutuksesta vastasivat Rauno Suomalainen, Petri Kosonen ja Ilmari Marttila.

Lyhyesti
Sijainti: 
Kerimäki
Koko: 
150 m2
Rakennesuunnittelu: 
Insinööritoimisto V. Huuskonen Oy
Urakoitsija: 
Rakennusliike Terho Kaskinen Oy