Kuninkaantammen puukerrostalot

A-Kruunun puukerrostalohanke toteutetaan Helsingin Kuninkaantammeen, joka on Helsingin kaupungin uusi kehittyvä kaupunginosa. Hankeen tontti on saatu Helsingin kaupungin “Kehittyvä Kerrostalo” -ohjelman kautta.  Helsingin kaupunki luovutti tontit Puu-Betoni vertailuhankkeelle, jossa toteutetaan ja verrataan toisiinsa identtisiä puu- ja betonikerrostaloja. Hankkeita vertaillaan suunnittelun, rakentamisen sekä asumisen aikana. Ohjelman tavoitteena on monipuolistaa kerrostalotuotantoa ja yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

Kohteessa on kaksi puurakenteista neljäkerroksista asuinrakennusta, joiden kellarikerroksissa on irtaimistovarastot, väestönsuoja, kuivaushuone, tekniset tilat ja taloyhtiön yhteistilat, ja ensimmäisissä kerroksissa talosauna ja harrastetilat. Asuinrakennusten lisäksi pihalla on erillinen ulkoiluvälinevarasto sekä jätetila.

Puu-Betoni vertailuhankkeen yksi merkittävimmistä vertailukohdista oli rakennusten hiilijalanjäljen vertailu. Vierekkäisille tonteille toteutettujen sisar-hankkeiden hiilijalanjälki vertailu toteutetaan sekä rakentamisen aikaisen hiilijalanjäljen osalta, että kahden vuoden käytönaikaisen seurannan perusteella arvioiden hankkeen elinkaaripäästöjä. Seurannalla saadaan selvitettyä käytännön olosuhteissa mm. onko rungon massalla osuutta rakennuksen todelliseen energiankulutukseen.

Käytön aikaista seurantaa toteutetaan hankkeissa myös rakenteiden kosteusseurantana. Valmistumisen jälkeen kahden vuoden aikana verrokkihankkeiden runkorakenteiden antureiden dataa kerätään ja verrataan toisiinsa, ja ainakin ensimmäistä kertaa Suomessa rakennusmateriaalien vertailua voidaan toteuttaa ilman ulkoisten muuttujien vaikutusta vertailuun (vierekkäiset tontit, samanlaiset massoittelut, samat suunnittelija ja sama toteuttaja). Kosteusseurannan mitattuja tuloksia voidaan hyödyntää tulevien hankkeiden suunnittelussa, hankekehityksen tukena.

A-Kruunun rakennuksen käytönaikainen energiankulutus on oletettavasti pienempi kuin Suomalaisen keskivertohankkeen, koska hanke alittaa Suomen uudishankkeiden vaatimustason yli 20 % ja osa kiinteistösähköstäkin tuotetaan itse uusiutuvalla aurinkoenergialla.

Osana vertailututkimusta Puu ja Betoni -hankkeiden asukkaiden asukastyytyväisyyttä tutkitaan kahden ensimmäisen asuinvuoden aikana. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoiset tulokset, kun vertailussa on samalla alueella, samojen suunnittelijoiden ja saman urakoitsijan toteuttama hanke jossa jopa kiinteistötekniset ratkaisut ovat yhdenmukaiset.

Project in brief
Location: 
Helsinki, Kuninkaantammi
Client: 
A-Kruunu Oy
Size: 
3114,5 m2, asuntoja: 58 kpl
Structural design: 
Sweco Rakennetekniikka Oy
Contractor: 
Rakennusliike Reponen Oy